Menu

Новини:

I Quit Smoking (IQS) бърз и ефективен метод за отказване от тютюнопушене в ДКЦ Асцендент.

за екипа

Най-големият капитал на ДКЦ Асцендент са университетските специалисти, които работят тук – хабилитирани и нехабилитирани преподаватели в Медицинския университет.

Тяхната висока квалификация и сериозен опит в съответните специалности, както и възможността за колаборация помежду им осигуряват медицинска помощ  с отлично качество и на европейско ниво.

Медицинските сестри, акушерките и лаборантите са обучени да работят с пациентите и  модерната апаратура, което улеснява диагностиката и лечението на различните болести.

 
 

График на лекарите
Лекар Специалност Приемно време от-до
1 Д-р Димитър Георгиев* акушер-гинеколог Понеделник
Вторник
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
2 Доц. Елиан Рачев акушер-гинеколог Сряда
Събота
13.30 - 18.00
08.00 - 12.30
3 Д-р Ралица Василева* акушер-гинеколог Понеделник
Петък
14.30 - 17.00
14.30 - 17.30
4 Д-р Румен Раденков* акушер-гинеколог Понеделник
Сряда
Четвъртък
14.30 - 17.30
09.00 - 12.30
08.30 - 12.10
5 Д-р Анна Чорбова акушер-гинеколог Четвъртък
Петък
14.00 - 17.00
09.30 - 13.00
6 Д-р Христо Станков* акушер-гинеколог Вторник 15.00 - 18.30
7 Д-р Ралица Сенкова акушер-гинеколог Вторник 08.30 - 16.00
8 Д-р Атанаска Еленкова ендокринолог Сряда 14.30 - 17.30
9 Д-р Надежда Мендизова* ендокринолог Вторник
Петък
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
10 Д-р Мария Христоскова* ендокринолог Вторник 09.00 - 12.30
11 Д-р Юлия Манова* ендокринолог Понеделник
Четвъртък
15.00 - 18.20
15.00 - 18.20
12 Проф. Филип Куманов ендокринолог-андролог Понеделник 16.00 - 17.30
13 Д-р Бояна Милева* невролог Вторник
Петък
14.30 - 18.00
14.30 - 18.00
14 Доц. Венета Костова* невролог Сряда
Петък
14.30 - 17.30
08.30 - 12.30
15 Д-р Лора Дойчева мамолог Сряда 15.00 - 17.00
16 Д-р Веселин Герев* психиатър Четвъртък 10.00 - 16.30
17 Д-р Галина Стоянова* кардиолог Четвъртък 09.00 - 13.30
18 Проф. Асен Гудев кардиолог Сряда 16.00 - 18.00
19 Д-р Камелия Гърбева ревматолог Събота 10.30 - 12.00
20 Д-р Димитър Спасов* акушер-гинеколог Сряда 15.00 - 18.30
21 Д-р Мария Мингова дерматолог Събота 10.00 - 13.00
* тези лекари работят и с НЗОК в посочените часове